Dresden

Život i posao u Dresdenu i istočnoj Njemačkoj
Zivot-u-Dresdenu