Vodič za Kraći Rad u Inozemstvu

1746

 

Na portalu Europa.eu možete pronaći sve informacije o odlasku na kraći rad u drugu državu članicu Europske unije. Kraći rad u inozemstvu odnosi se na vrijeme od najviše dvije godine, a prednost je što vam taj način omogućuje da ste i dalje obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države. Kako biste imali tu opciju, morate i dalje nastaviti plaćati doprinose nadležnim tijelima matične države.

Za rad na kraće vrijeme neće vam trebati radna dozvola (osim na pojedinim poslovima u Njemačkoj i Austriji), jer imate status ‘upućenog radnika’. Možete biti zaposlenik kojeg je na rad uputio poslodavac ili samozaposlena osoba.

Ako je od početka jasno da ćete u inozemstvu raditi duže od dvije godine, možete zatražiti izuzeće kako biste i dalje imali pravo na socijalno osiguranje matične države tijekom cijelog razdoblja rada u inozemstvu.

Takva izuzeća, koja mogu biti različita ovisno o slučaju, zahtijevaju dogovor nadležnih tijela svih uključenih država i valjana su samo za dogovoreno razdoblje.

Bez iznimke, sustavom matične države možete biti obuhvaćeni najviše dvije godine. Nakon toga možete i dalje raditi u inozemstvu, ali ćete morati prijeći na lokalni sustav socijalne sigurnosti i ondje plaćati doprinose.

Ako ne želite prijeći u drugi sustav, morat ćete prestati raditi najmanje dva mjeseca. Ako zbog nepredviđenih okolnosti (bolest, vremenski uvjeti, zakašnjela dostava i sl.) niste bili u stanju završiti posao naveden u obrascu A1, vi ili vaš poslodavac možete zatražiti produljenje razdoblja tijekom kojeg ste upućeni na rad kako biste završili posao, pri čemu ne vrijedi pravilo o obvezi dvomjesečnog prekida.

Ako ste zaposlenik, vaš se poslodavac mora pridržavati osnovnih pravila o zaštiti zaposlenika države domaćina tijekom razdoblja rada na koji ste upućeni, a ona uključuju: minimalnu plaću (vaša plaća ne smije biti manja od najmanje plaće u toj državi), maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora, radno vrijeme (ne možete raditi više od određenog broja radnih sati), minimalni plaćeni godišnji odmor (imate pravo na praznike), zdravlje i sigurnost na poslu, radne uvjete za trudnice i mlade te propise koji zabranjuju rad djece.

Više informacija o ovom pitanju pronađite u tekstu na portalu Europa.eu.