Odlazak u Poljsku

Posao u Krakowu

Odlazak u Poljsku
Rad u Poljskoj