Kako Izbjeći Plaćanje Poreza u Hrvatskoj Nakon Odlaska u Inozemstvo

6502

Zadnjih ste tjedana sigurno mogli pročitati brojne članke o hrvatskim građanima koji rade u inozemstvu a ipak moraju platiti porez u Hrvatskoj.

Naime, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, podaci o svim dohocima koje ostvaruju državljani razmjenjuju se i emigranti moraju regulirati svoj porezni status ako žele izbjeći dvostruko plaćanje poreza.

Kako i vi ne biste dobili uznemirujući poziv od Porezne uprave, donosimo vam detaljne upute o tome što trebate napraviti kako bi izbjegli plaćanje poreza nakon odlaska u inozemstvo.

Plaćanje poreza u Hrvatskoj i inozemstvu

ISPIS IZ REGISTRA HRVATSKIH POREZNIH OBVEZNIKA

Kod selidbe u inozemstvo, najbitnije je na vrijeme odjaviti prebivalište. To možete obaviti u nadležnoj policijskoj upravi.

No, sve osobe koje odlaze iz Hrvatske na dulje vrijeme, trebale bi također zatražiti ispis i iz registra hrvatskih poreznih obveznika. Nakon što to naprave, građani koji su odselili u inozemstvo više nisu dužni podnositi godišnje porezne prijave.

Kako bi se mogli ispisati iz ovog registra, morate dokazati da boravite izvan Hrvatske dulje od 183 dana u jednoj ili dvije godine.

Sve informacije o postupku utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe kao i upitnike koje trebate ispuniti možete pronaći na internetskim stranicama Porezne Uprave.

Obrazac Upitnika TI popunjava porezni obveznik kod izlaska iz Republike Hrvatske te ga predaje ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod predaje zahtjeva za ispisom iz Registra poreznih obveznika, odnosno u ostalim situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njegovim popunjavanjem.

Kao dokaz rezidentnosti možete koristiti:

  • bankovni račun u zemlji u kojoj živite
  • odjava boravišta iz Republike Hrvatske
  • vozačka dozvola iz zemlje u kojoj živite
  • službeni dokumenti koje ste dobili u zemlji u kojoj živite (primjerice, ukoliko radite u Irskoj, potreban vam je dokument o izdavanju PPS broja)

Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.

Kako biste utvrdili svoj status, sva dodatna pitanja uputite nadležnoj Poreznoj upravi.