Kako do boravišne dozvole za Austriju za građane van EU

758

Državljanima trećih zemalja koji imaju namjeru boraviti u Austriji više od šest mjeseci potrebna je dozvola boravka (osim ako nemaju pravo boravka u skladu s pravom Unije). Državljani trećih zemalja su osobe koje nisu državljani Europskog gospodarskog prostora (EEA) – koji ujedinjuje države članice EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku.
 

u austriju bez eu


U načelu, prve prijave za prebivalište podnose se u inozemstvu i osobno, prije ulaska u Austriju. Određene grupe osoba mogu podnijeti i prve prijave u Austriji, između ostalih:
 – Članovi obitelji austrijskih, EEA i švicarskih državljana koji nemaju pravo boravka prema zakonu Unije, nakon zakonitog ulaska i za vrijeme zakonitog boravka
 – Strani državljani koji imaju pravo ući bez vize za vrijeme dozvoljenog boravka bez viza
 – Strani državljani koji uglavnom imaju pravo ulaska bez vize, ali posjeduju vizu (npr. Američki državljanin s Visa D)
 – Strani državljani koji traže dozvolu za nagodbu kao istraživač i članovi njihovih obitelji
 

Strani državljani koji traže dozvolu boravka “ICT” moraju se prijaviti u inozemstvu u svim slučajevima. Boravišne dozvole uvijek se daju s određenom svrhom (npr. zapošljavanje, studiranje, istraživanje) i sa pristupom tržištu rada ili bez njega. Različite vrste dozvola i zahtjeva detaljno su objašnjene na Migration in Austria, službenoj web stranici Federalne vlade o migraciji u Austriju.
 
Postupak prijave:
 – Ako je podnositelj zahtjeva maloljetnik, prijavu moraju potpisati oba roditelja ili zakonski staratelj. Te potpise mora ovjeriti javni bilježnik. Austrijsko veleposlanstvo prihvatit će samo kompletne prijave.
 – Prijave se moraju podnijeti osobno (bez izuzetaka). Javno radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 10:30 do 13:00; zatvoreno na američke i austrijske pravne praznike.
 – Imajte na umu da ne postoji pravni zahtjev za dobivanje dozvole boravka.
 – Omogućite najmanje mjesec dana za obradu jer sve prijave moraju biti poslane u Austriju.
 
Moraju se podnijeti sljedeći dokumenti (ako je primjenjivo):
 – valjana i potpisana putovnica (putovnica mora biti valjana najmanje tri mjeseca nakon datuma povratka)
 – kopije prethodnih putovnica
 – Konzularna pristojba: plaćanje se mora izvršiti u američkim dolarima po poštanskom novčanom nalogu,
 – blagajnički ček (plaća se Ambasadi Austrije) ili gotovina (molim točnu promjenu samo). Dio konzularne pristojbe mora se platiti u vrijeme podnošenja zahtjeva, a dio naknade u trenutku preuzimanja u Austriji.
 – prijavnica, ispunjena i potpisana (dostupna samo na njemačkom jeziku na web stranici austrijskog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova)
 – jedna nedavna slika (format putovnice, boja, pogled sprijeda) original ili ovjerenu
 – kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uključujući apostile
 – originalna potvrda o dobrom ponašanju / kazneni dosje sa apostilom (dostupno u lokalnoj policijskoj stanici; ne starija od tri mjeseca)
 – ako osoba nije državljanin SAD-a, važeći original američke dozvole boravka “Zelena karta” (ovjerena kopija nije prihvaćena) ili američka viza
 – dokaz o zdravstvenom / putnom / nezgodnom osiguranju (originalno pismo osiguravajućeg društva koje potvrđuje pokriće u Austriji)
 – dokaz o dovoljnim financijskim sredstvima (npr. stipendija, pismo stipendija, izvod iz banke za posljednja dva mjeseca, drugi dokaz o primanjima)
 – dokaz o smještaju u Austriji (npr. ugovor o zakupu, vlasnički papiri)
 – Izjava o financijskoj odgovornosti (Haftungserklärung; dostupna samo na njemačkom jeziku) ako boravak u Austriji sponzorira netko s prebivalištem u Austriji (ne odnosi se na podnositelje zahtjeva)  
 Napominjemo: Svi strani dokumenti mogu se prihvatiti samo s apostilom. Uz gore navedene dokumente, potrebno je predati i sljedeće:
 – zaposlenik: radna dozvola (izdana od austrijskog Zavoda za zapošljavanje AMS), izjava o plaći ili dohotku, potvrda pisma poslodavca samozaposleni: posljednji obračun poreza na dohodak, pismo ugovora, poslovni plan, pismo ugovora itd. obiteljski razlozi / spajanje: potvrda o braku, potvrda o razvodu, potvrda o smrti, potvrda o dokazu odnosa s drugom osobom;
 – studenti: izvorno pismo o prijemu u austrijsku školu ili sveučilište / fakultet au-pair: au-pair ugovor (potpisan od strane au pair para i domaćina obitelji), potvrdno pismo (izdano od Austrijske službe za zapošljavanje AMS)
 
Napomena:
Državljani trećih zemalja moraju podnijeti dokaz o osnovnom poznavanju jezika njemačkog jezika prilikom prvog zahtjeva za izdavanje sljedeće dozvole boravka:
 – Crveno-bijelo-crveno – karta plus
 – Boravišna dozvola za članove obitelji
 – Dozvola za nagodbu – osim zaposlenja
 – Dozvola za nagodbu – rodbina
 
Dokaz se može predočiti u obliku javno priznate jezične diplome ili potvrde o jezičnom tečaju koju je izdala certificirana jezična škola, kojom se pismeno potvrđuje da je dotični pojedinac stekao barem osnovnu razinu znanja njemačkog jezika (razina A1). Diploma ili potvrda ne smiju biti stariji od jedne godine u trenutku prijave. Austrijska predstavništva u inozemstvu moći će vam reći koje su jezične škole u vašoj zemlji podrijetla certificirane.
 
 Sljedeći pojedinci oslobođeni su obveze pružanja dokaza:
 – Pojedinci koji su maloljetni u vrijeme prijave
 – Pojedinci kojima bi postupak predstavljao nepotreban teret zbog fizičkih ili psihičkih zdravstvenih problema (to mora potvrditi službenik za javno zdravstvo)
 – Rođaci ili nositelji sljedećih dozvola boravka: austrijski crveno-bijelo-crveni karton, plava karta EU-a ili Prebivalište u EZ (potonji se prihvaća samo ako je osoba u početku posjedovala plavu EU kartu).

Pročitaje više:
Iskustvo mlade majke iz Hrvatske o životu u Austriji.