DIREKTOR PROIZVODNJE

33
 • Full Time
 • Anywhere

Ancona Grupa

Opis posla:

 • Određivanje i postavljanje optimalne organizacije proizvodnje, planiranje kapaciteta, sistematizacija radnih mjesta te upravljanje svim proizvodnim pogonima kompanije
 • Odgovornost za definiranje i provedbu planova proizvodnje, definiranje dnevnih i radnih zadataka te praćenje rokova njihova izvršenja, unapređenja rada svih proizvodnih pogona
 • Provedba planova i zadataka, organizacije rada i upravljanja procesom proizvodnje svih proizvodnih pogona uz optimalno korištenje proizvodnih kapaciteta, u cilju postizanja maksimalne produktivnosti i ekonomičnosti proizvodnog procesa
 • Koordinacija sa Financijama i računovodstvom, te praćenje ostvarenja planova proizvodnje u svim proizvodnim pogonima kroz financijsku perspektivu
 • Definicija, realizacija, kontrola i izvještavanje Uprave o izvršenju tjednih, mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih planova Proizvodnje u svim proizvodnim pogonima.
 • Kontinuirana kontrola i evaluacija rada poslovođa i svih radnika po organizacijskim cjelinama u svakom od proizvodnih pogona.
 • Odgovornost za provedbu svih internih i zakonskih obaveznih pravilnika, uputstva i procedura
 • Odgovornost za ispunjenje ciljeva i aktivnosti održavanja strojeva i opreme, održavanja alata, i svih drugih aktivnosti koji su sastavni dio procesa proizvodnje
 • Osiguranje kvalitete, efikasnosti, sigurnosti te poštovanja ekoloških standarda
 • Analiza i rješavanje problema tehnološkog škarta, i drugih nesukladnosti koje se javljaju u procesu proizvodnje

Uvjeti:

 • Studij Strojarstva, studij Prehrambene tehnologije, studij Drvne tehnologije
 • Višegodišnje iskustvo u upravljanju proizvodnjom
 • Visoka razina poznavanja rada proizvodnje kao i izrade mjesečnih i godišnjih izvještaja
 • Izražene organizacione sposobnosti kao i sposobnost planiranja
 • Poznavanje tehničke i proizvodne dokumentacije
 • Napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (razina B2)
 • Napredno služenje MS Office aplikacijama

Očekivane vještine i osobine su:

 • Sposobnost prepoznavanja problema, uzroka problema te proaktivnog predlaganja rješenja
 • Samoinicijativnost i proaktivnost
 • Vodstvo i organizacijske vještine, kompetencije upravljanja ljudima i procesima
 • Usmjerenost na postizanje ciljeva
 • Preciznost, sistematičnost
 • Komunikacijske vještine
 • Pouzdanost i lojalnost
 • Sposobnost rada pod pritiskom

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete oglasa, biti će pozvani na razgovor.

Kandidatom za oglašeno radno mjesto smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava tražene uvjete iz oglasa.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Kandidati prijave mogu slati putem pošte na adresu tvrtke ili putem maila posao@ancona-grupa.hr.

To apply for this job email your details to posao@ancona-grupa.hr