Au Pair program– brzo i jednostavno do posla u inozemstvu

2252

Au pair je zamišljen kao kulturno-obrazovni program namijenjen mlađim osobama koje žele usavršiti strani jezik i upoznati kulturu neke zemlje. Au pair postaje član jedne provjerene obitelji na 6 mjeseci do 2 godine, pomaže im oko djece ( u europskim zemljama i oko lakših kućanskih poslova), pohađa koledž, putuje i upoznaje njihove običaje. Au pair je francuska riječ koja znači „jednako vrijedan“ i to predstavlja temeljni koncept ovog programa pri kojem su i Au pair i obitelj domaćina ravnopravni, odnosno, Au pair se smatra punopravnim članom obitelji. Važno je napomenuti da Au Pair program nudi besplatan smještaj u kući, to jest vlastitu sobu, hranu i džeparac.

Au pair program

Au pair nije ni domaćica niti dadilja

Au pair se prvenstveno brine o djeci, no kandidati nisu profesionalne dadilje, nego mlade osobe s osnovnim iskustvom u čuvanju djece- svoje braće i sestara, rođaka, susjeda, volontiranja u raznim organizacijama, baby-sittinzi slično. Osim toga, tu su i neki lakši kućanski poslovi koje će Au Pair obavljati –osim u SAD-u. Ne, nećete morati čistiti i spremati svaki dan! Kada govorimo o radnom vremenu, ono varira između 30 i 45 sati tjedno.

Au pair programi pokrivaju smještaj i hranu, a u SAD-u i povratnu kartu i zdravstveno osiguranje

Au pair programi razlikuju se ovisno o destinaciji za koju se odlučujete i, naravno, o agenciji koja provodi program. U Hrvatskoj postoji nekoliko agencija koje se time bave, no svaka od njih ima drugačije ponude. Važno je napomenuti da se Au pair programe provode ne samo u Europi nego i u Americi.

Primjer Au pair programa u Americi pokriva sljedeće stavke:

  • trodnevnu orijentaciju u New Yorku
  • besplatan smještaj i hranu
  • džeparac +/-500 $ za tečaj po izboru na lokalnom koledžu
  • dva tjedna godišnjeg odmora
  • administrativne usluge i usluge podrške tima Au Pair
  • zdravstveno osiguranje
  • avionsku povratnu karta

Za Au pair u Americi potrebna je J-1 Au pair viza. Za prijavu potrebno je napisati biografiju u obliku pisma Dear family, navesti preporuke, fotografije, izvaditi potvrdu o nekažnjavanju i o zdravstvenom stanju. Cjelokupni program traje 12 mjeseci, no boravak se može produžiti za još 6, 9 ili 12 mjeseci.

Au pair program u Americi

Uvjeti prijave za Au pair program

Uvjeti prijave za ovakve vrste programa razlikuju se u nekim stavkama kao što su starosna dob ili posjedovanje osnovnog znanja jezika države za koju se odlučite. Tako je za Au pair program u Francuskoj nužna konverzacijska razina francuskog, u Španjolskoj se osim znanja španjolskog prihvaća i dobro poznavanje engleskog, dok je za Au pair u Americi, Engleskoj i Irskoj potrebno znanje engleskog jezika. S obzirom na to da je osnovni posao koji biste obavljali kao Au pair čuvanje djece, trebate imati barem 200 sati iskustva u zadnje 3 godine, a ako je riječ o djeci mlađoj od 2 godine, trebate imati 200 sati iskustva u čuvanju djece do 2 godine starosti.

Ovo su tek osnovne informacije, a za sva dodatna pitanja o prijavama na Au Pair programe obratite se agenciji koja sudjeluje u navedenim programima kulturološke razmjene.